TERAPI COMPANIET

TerapiCompaniet utfører individuelle, par eller andre relasjonelle samtaler (familie/jobb) i en terapeutisk eller veilednede kontekst.
 
Beskrivelse
"Fastnaglet eller flygedyktig" er TerapiCompaniets motto. Det handler i all enkelhet om at endringspotensialet er til stede og at endring i en fastlåst eller problematisk situasjon er mulig. Alltid.
TC har blandt annet satt søkelys på ulike utfordringer og mulig problematikk som kan være mer aktuell for musikere og andre utøvende kunstnere. Ikke minst i relasjonell sammenheng, noe som selvfølgelig ...gjelder for alle.
TC arbeider også med fysisk trening og psykisk helse (angst/depresjon o.a.) i samarbeid med treningskjeden SATS, samt med søvnproblematikk. Ulike tester kan taes i bruk for å få utredet psykiske vansker eller identifisere problemområder. Genogram og Livssøyle er også verktøy som kan danne grunnlag for den gode samtalen, og ønsket endring.
Coaching er et tilbud i samarbeid med profesjonell coatch. (May Iren Pedersen, tidligere MOT) I par-og familiesamtalene kan vi være to terapeuter ved behov.
Noe som gir andre muligheter og innfallsvinkler.
Generell informasjon
En grunnleggende tenkning er at mye av det som kan være problematisk eller vanskelig, ofte handler om det som skjer mellom mennesker.

I relasjonen mellom individene ligger det også bevegelighet, samt store muligheter for utvikling og vekst i samspillet.
Der endring i seg selv kan være en del av måloppnåelsen.
Stikkord kan være: ...
*Toleranseheving *Endring *Mestring *Vegvalg *Akseptering*Kommunikasjon

NB! Terapi Comaniet har selvfølgelig 100 % taushetsplikt både gjennom offentlig godkjenning, ansettelser og på etisk grunnlag.

Hvem er jeg, litt om min historie.

Jeg har prøvd mye forskjellig i de siste 30 årene. Etter noen år i Oslo som "løsarbeider" og med en grunnutdannelse i lommen, flyttet jeg tilbake til Trondheim. Der deltok jeg i arbeidet med å bygge opp en bar og jobbet samtidig som servitør i ulike sammenhenger. Dette før jeg kom inn i "bransjen" igjen, via Utekontakten til Tyberg Ungdomspensjonat, der jeg jobbet sammen med den legendariske Edgard Pedersen (Gåsa`s far). Senere bodde jeg i nærmere tre år i Kristiansand, der jeg arbeidet som ungdomskurator i barnevernstjenesten, før jeg igjen flyttet tilbake til Trondheim, der jeg jobbet ved lavterskeltilbudet for ungdom; Catharinasenteret.

I mange år bodde  jeg først i Trondheim og arbeidet som familieterapeut i Fosenteamet. Så brente jeg sammen med min kone alle broer, avsluttet jobb, solgte leilighet og flyttet ut i skjærgården helt nordvest i Nord-Trøndelag fylke. Der ute i havgapet på Måneset, fikk jeg etter hvert jobb som familieterapeut i kommunesenteret. Vi skapte og drev vår egen grendepub i tre sesonger med vekt på mat- og annen kultur, og vi var aktive i lokalmiljøet på mange områder.

Etter fem år i nord ble ønsket om et kapittelskifte aktualisert, da min kone fikk drømmejobben i stiftelsen MOT. Jeg begynte på igjen i Fosen-teamet. Dette sammenfalt med vår felles innsikt i at vi nok var mest urbane i sjel & sinn. Trondheim var et lett valg da det er en passe stor by med alle de fasiliteter et moderne menneske kan ønske seg, og at det er i denne byen vi har vårt viktigste vennenettverk. Det er også et godt utgangspunkt for de reiser vi er svært opptatte av å gjøre, da nye steder og andre kulturer har høy prioritet. Flere nye og nå historiske år har gått. Vi stortrives i heimen på "Ilas tak". Jeg stortrives også i Fosen-Teamet, med noen flotte og vakre kollegaer. Gode venner, familien i Sønderjylland, hobbybandet The Jønnings og trening lader batteriet. Vi får med oss en del kultur på byen, spesielt rockekonserter og festivaler. Trondheim er rik på det. Vi bruker basen som utgangspunkt for spennende reiser, bl. a. til Hellas og Sør-Afrika. Dette er et godt ståsted eller en plattform å være på, for en passe gammel mann. Med et rimelig ungt sinn åpent for undring og en visshet om at det å være i bevegelse er en lise for kroppen og den mentale helsen.

"Følg gjerne den som sier han søker sannheten, men flykt fra fra den som sier han har funnet den" 

Bengt på Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1192110560&ref=tn_tnmn

Terapi Companiet på Facebook: https://www.facebook.com/TerapiCompaniet

 

Jeg er relasjonsterapeut og behandler Bengt Arntzen, og jeg er født på E.C. Dahls stiftelse i 1954.

Terapi Companiet:

Har DU eller DERE behov for terapeutisk orienterte samtaler, der mulighetene for endring står i fokus ? 

En grunnleggende tenkning er at mye av det som kan være problematisk eller vanskelig, ofte handler om det som skjer mellom  mennesker. I relasjonen mellom individene ligger det også bevegelighet, samt store muligheter for utvikling og vekst i samspillet. Der endring i seg selv kan være  en del av måloppnåelsen.

Stikkord kan være: *Toleranseheving *Endring *Mestring *Vegvalg *Akseptering

TC arbeider med *Individuelle samtaler *Par-og familiesamtaler * Samtaler spesielt rettet mot og for musikere og andre utøvere av kreative yrker. 

Webansvarlig:

bear@bahm.no

 

 

bear@bahm.no • Bengts web og Famre • Fri bruk, men gi beskjed.