Terapi Companiet/Kontakt

 

 

Bruk Tilbake-knappen for å returnere Home!

Terapi Comaniet 

Bengt Arntzen er medlem av Norsk forening for familieterapi (NFFT), se: http://www.nfft.no/ .

Bakgrunn

Bengt Arntzen er i sin tid utdannet hjelpepleier og vernepleier, og har senere videreutdanning inne administrasjon, rusfag og psykisk helse med psykososial fordypning, med vekt på familieterapi. Han har i mange år arbeidet mye med ungdom, og de atten siste årene som familieterapeut i Fosenteamet i Sør-Trøndelag og ved DPS-Kolvereid i Nord-Trøndelag. (2002 - 2007) De er begge almene psykiatriske poliklinikker for voksne. Han begynte sommeren 2013 å arbeide ved Forsknings og utviklingsavdelingen (FOU) i halv stilling og som familieterapeut og behandler ved seksjon 1 på Nidaros DPS. I 2014 tok han igjen vegen til Fosen og Fosen-Teamet, der han nå hovedsakelig jobber på Brekstad, samt på Nidaros DPS på fredager.

Han har godkjenning som veileder fra FO, fra Diakonhjemmets høyskole på masterstudiet i familieterapi og systemisk praksis og fra RBUP - masterstudiet i familieterapi. Er også godkjent som mekler etter lov om ekteskap og lov om barn og foreldre, der han har praktiserte dette i tre og et halvt år. 

Motto: Fastnaglet eller flygedyktig?

Dette speiler en grunnleggende tro på at endring alltid er mulig.

For samtaler hos Terapi Companiet er det ikke nødvendig med henvisning fra lege eller diagnose. Samtidig ansees samarbeidet med fastlege som viktig med tanke på heleheten. Notater, Genogram og Livssøyler som skisseres opp, er klienten(e)s eiendom.

Takster:

Individuelle og par: kr. 650 pr. time (60 min.)

Familier og grupper: kr. 900 pr. time (60 min.)

Individuell veiledning: kr. 650

Gruppeveiledning: kr. 1.000 (2 veiledere fra TC.)

Det arbeides konsultativt og direkte med lege, coatch, klinisk sexolog og familieterapeut (co-terapeut), etter behov.

Kontakt:

Telefon - 977 77 094 (Etter kl. 16.00 på hverdager, 12.00-18.00 lørdag og søndag.)      E-post - bear@bahm.no                                                                Facebook:    https://www.facebook.com/#!/TerapiCompaniet                                  

 

Terapi Companiet er del av SOS Consulta med foretaksnummer: 970980318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne spalten  vil du finne informasjon om Terapi Companiet, samt annet som forhåpentligvis kan ha interesse. Da med vekt på det faglige.                   

Jeg er altså familieterapeut Bengt Arntzen. Jeg er gift og har vært en del av oppveksten til min kones to barn, som nå er voksne.

 

Terapi Companiet:

Har DU eller DERE behov for terapeutisk orienterte samtaler, der muligeheten for endring står i fokus ? 

En grunnleggende tenkning er at mye av det som kan være problematisk eller vanskelig, ofte handler om det som skjer mellom  mennesker. I relasjonen mellom individene ligger det også bevegelighet, samt store muligheter for utvikling og vekst i samspillet. Der endring i seg selv kan være  en del av måloppnåeslen.

Stikkord kan være: *Toleranseheving *Endring *Mestring *Vegvalg *Akseptering * Fysisk trening/psykisk helse.

 

TC arbeider med *Indiviuelle samtaler *Par-og familiesamtaler  *Samtaler spesielt tilrettelagt for musikere og andre utøvende i kreative yrker. * Coaching.

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use